Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby One Earth, s. r. o. (ďalej "One Earth") Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. One Earth zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

One Earth si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti One Earth alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou One Earth. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti One Earth.

Všetky osobné údaje získava spoločnosť One Earth od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.