Skladby

Zelená strecha - skladba

Zelená strecha sa skladá z niekoľkých vrstiev, ktoré spoločne tvoria jej štruktúru. Hlavné komponenty, ktoré tvoria skladbu zelenej strechy

  • Rastliny: Hlavnou časťou zelenej strechy sú rastliny. Môžu to byť rôzne druhy trávnikov, kobercových rastlín, rozchodníkov a iných druhov rastlín, ktoré sú odolné voči suchu a extrémnym poveternostným podmienkam.
  • Strešný substrát: základná vrstva zložená z hrubej pôdy alebo substrátu, ktorá slúži ako základ pre rastliny. Môže obsahovať zmes pôdy, piesku, kameniva a kompostu.
  • Filtračná vrstva: Slúži na zadržiavanie pevných častíc a zabránenie ich úniku do drenážneho systému. To pomáha udržiavať drenážnu vrstvu čistú a funkčnú.
  • Drenážna vrstva: Táto vrstva pomáha odvádzať prebytočnú vodu z povrchu strechy a zabraňuje vzniku záplav. Zvyčajne je tvorená hydroakumulačnými nopovými fóliami.
  • Ochranná vrstva: Táto tenká vrstva pomocou geotextílie chráni hydroizoláciu pred mechanickým poškodením a UV žiarením.
  • Obrubníky a lišty: Táto vrstva tvorí okraje strechy a slúži ako ochranná bariéra, ktorá zabráni substrátu a rastlinám vypadnúť zo strechy.
  • Systém odvodnenia: Doplnky, drenážne šachty a vpuste na odvednenie prebytočnej vody.

 

Ak sa chystáte robiť zelenú strechu svojpomocne, prinášame vám niekoľko tipov na rôzne druhy skladieb:

Extenzívna zelená strecha s kobercami

- RastlinyVegetačný koberec Skalničky mix
Strešný substrát Extenzívny 60 mm
- Drenážna a filtračná vrstva - Sika Aquadrain 550
- Hydroakumulačná vrst. - Nopová fólia IsoDrain 20
- Ochranná geotextília - 300 g

Extenzívna zelená strecha so sadeničkami

- Rastliny - Sadeničky rozchodníkov
Strešný substrát Extenzívny 80 mm
Drenážna a filtračná vrstva - Bauder SDF
Hydroakumulačná vrst. - Nopová fólia IsoDrain 20
Ochranná geotextília - 300 g

Ekonomická zelená strecha

- Rastliny - Sadeničky alebo Rezky rozchodníkov
- Strešný substrát Extenzívny 80 mm
- Filtračná vrstva - Typar SF 40
Hydroakumulačná vrst. - Nopová fólia IsoDrain 20
Ochranná geotextília - 300 g

Intenzívna zelená strecha

- Trávnikové rastlinykoberce/trvalky/výsadba
- Strešný substrát - Intenzívny min. 200 mm
Drenážna a filtračná vrstva - Bauder SDF
- Hydroakumulačná vrst. - Bauder DSE 40
- Ochranná geotextília - Bauder FSM 600

Šikmá zelená strecha do 25°

- RastlinyRozchodníkový koberec pre šikmé strechy
- Strešný substrát Extenzívny 80 mm
- Akumulačné dosky - Optigreen FKD 58 SD
- Drenážna a filtračná vrstva - Aquadrain 550

Šikmá zelená strecha do 25°-45°

Rastliny - Rozchodníkový koberec pre šikmé strechy
Strešný substrát - Extenzívny 100 mm
Geobunky - 100 mm
Drenážna a filtračná vrstva - Aquadrain 550

Všetok potrebný materiál na zelenú strechu si môžete zakúpiť v našom eshope.

 

Potrebujete poradiť s výberom alebo výpočtami potrebných materiálov?

Kontaktujte nás